Tel: 1(905) 634-3848

Text: 1(905) 906-3848

Purveyors of Authentic Militaria

eMedals-1934 Kreisparteitag Tinnie

Item: G10109

1934 Kreisparteitag Tinnie

Sold For

$40

Not available.

1934 Kreisparteitag Tinnie

1934 Kreisparteitag Tinnie - Stamped metal, very fine.
Back To Top